• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

พิธีเปิด การอบรมออนไลน์ " Luxury Barista" ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ (Education to Employ ment : E to E)

0709256402
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีเปิด การอบรมออนไลน์ " Luxury Barista"  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ (Education to Employ ment : E to E) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ YouTube Live

ช่อง PKVC Channel ณ ห้องประชุมราไวย์ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต