• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ดาวน์โหลด :: ประกาศต้นฉบับ

1409256401