• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญสาขางานบริการภาคพื้น การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ แผนกวิชาธุรกิจการบิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน "รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ TOEIC 1"

1509256402
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแผนกวิชาธุรกิจการบิน

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญสาขางานบริการภาคพื้น การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ แผนกวิชาธุรกิจการบิน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ใน "รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ TOEIC 1"  โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

และ โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต