• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะมะพร้าว ภายใต้โครงการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะมะพร้าว

1509256405
นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์  และ นายวันชนะ แช่สู้ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะมะพร้าว

ภายใต้โครงการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะมะพร้าว

โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

โดยนำเสนอการทำขนมกระหรี่พัฟ ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว