• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม"จัดดอกไม้เชิงธุรกิจ" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

new24