• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

พิธีเปิดโครงการ "เครื่องดื่มร่วมสมัย ถูกใจวัยรุ่น" สาขาวิชาการโรงแรม ในรูปแบบออนไลน์

2709256402

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการโรงแรมและผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เครื่องดื่มร่วมสมัย ถูกใจวัยรุ่น" สาขาวิชาการโรงแรม ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต