• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 2/2564

2709256403
คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 2/2564

ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต