• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

200x138-images-stories-logonew

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร   >>คลิก<<