• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ แบบ Onsite วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ แบบ Onsite วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

0110256401