• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรม "การอบรบหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ"

0410256401

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เข้าเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจแก่วิทยากร และผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต

ในกิจกรรม "การอบรบหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต