• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา ในการแข่งขันกีฬา “SAT Phuket Invitation 2021” ประเภทกีฬาหมากล้อม

0510256402

นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา

ในการแข่งขันกีฬา “SAT Phuket Invitation 2021” ประเภทกีฬาหมากล้อม

โดยตัวแทนนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ณ ลานทรอปีคอล ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า จ.ภูเก็ต