• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม ระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

0810256401

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

ระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยกล้องวงจรปิด ในความคมชัดสูง Ultra High Definition

หรือ 4k เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  ณ อาคารราษฎร์-รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต