• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

ทีมงานโครงการ "ภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-19 ปลอดโรค และ ปลอดภัย" ที่ได้เดินทางเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องสำนักงานของวิทยาลัยฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)

0810256402

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบของที่ระลึก

 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทีมงานโครงการ "ภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-19 ปลอดโรค และ ปลอดภัย" 

ที่ได้เดินทางเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องสำนักงานของวิทยาลัยฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์ 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต