• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

พิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรม"การอบรบหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1110256401
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต

ในกิจกรรม"การอบรบหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต