• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

ร่วมประชุม หารือ เพื่อเตรียมขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

3

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
หารือ เพื่อเตรียมขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต