• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

 

Suksri

นางสุขศรี  ยมพูล
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

Niran

นายนิรันดร์  ประสานศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับปิดชอบงานบริจาคโลหิต

thippawan

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

pasunee1

นางสาวสุนีย์  อายุพงศ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

pattama

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปิ่นตาคำ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา