• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาว์นโหลดใบประกาศ