• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาว์นโหลดใบประกาศ