• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีและรับมอบพุ่มกฐิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1111

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีและรับมอบพุ่มกฐิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปี 2564 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต