• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาว์นโหลดประกาศ