• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ