• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน) ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดประกาศ