• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิด "การสัมมนาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเร

1992565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิด "การสัมมนาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565" วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต