• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

25105นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต