• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิต วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิต วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565

10112565