•  994x348 1.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้มาสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ดาวน์โหลดประกาศ