•  994x348 1.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565  ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร

1912