•  994x348 1.jpg

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และสวดมนต์ อธิฐานจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัช

2012วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และสวดมนต์ อธิฐานจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชราราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการ ประชวร ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต