•  994x348 1.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาวันครู กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ณ โรงเรียนสะปำ

10641

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมแข่งกีฬาวันครู กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ณ โรงเรียนสะปำ  จังหวัดภูเก็ต