กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2556

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556
วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2556
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ทุกคน มารายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น