• 00.png
  • 01.png

แผนกวิชาการบัญชี

 

Jungtirpa

นางจุติอาภา  นิวรณ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

nomthip

นางสาวน้ำทิพย์  พันธ์ละภะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี

Niramon

นางสาวนิรมล  คชแก้ว
ครูแผนกวิชาการบัญชี

IMG 0794

นายวชิรเดช  ศรีแก้ว
ครูแผนกวิชาการบัญชี

wiliywan

นางสาววิไลรันต์  เพ็ชรหึง
ครูแผนกวิชาการบัญชี

sarayun

นายศรายุทร  ธารอำมฤต
ครูแผนกวิชาการบัญชี

monta

นางสาวมณฑา  ศรีโภคา
ครูแผนกวิชาการบัญชี

Chamaiporn

นางสาวชไมพร  บัวแก้ว
ครูแผนกวิชาการบัญชี