• 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61-4.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

th3kan

นางวรรณรัตน์  เพชรถาวร
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก