• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ข้อมูลอาคารสถานที่

แบบแปลน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

newmap

ขนาดพื้นที่

แปลง พื้นที่ ที่ตั้ง
แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เป็นที่ตั้งของบ้านพักครู

   Download : ข้อมูลอาคาร ปี 61