• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

p09-12-57

O09-12-57