17

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ปี 2561
  • ปี 2560

ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงาน
นายประจวบ  แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การศึกษาดูงานจาก TIANJIN COLLEGE

นายประจวบ  แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา Tianjin College of Commerce (TCC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561

 

นางกาญจนา ทรงยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีนายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการใน จังหวัดภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท “ดี-คิดส์”จำกัด และโรงงานปุ๋ยชีวภาพ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในศุกร์ที่ 7  กันยายน 2561 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประกาศข่าวต่าง ๆ


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม “การจัดร้านค้า”    ปีการศึกษา 2561
ในงาน Career@pKVC ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562

 

การสัมภาษณ์จากรายการโทรทัศน์ ของธุรกิจ Market Crape

นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะและเป็นเจ้าของธุรกิจ

นายอภิสิทธิ์ ทองขำ
แผนกวิชาศิลปกรรม สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ธุรกิจ ร้อยศิลป์ที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์

 

001.jpg

ศึกษาดูงานมาจากต่างประเทศ

002.jpg

ศึกษาดูงานห้วยยอด

003.jpg

ศึกษาดูงานไชยา

ข่าวอบรม

n_2_1.jpgn_2_2.jpgn_2_3.jpgn_2_4.jpgn_2_5.jpg

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ บริษัทศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด และบริษัทคุณแม่จู้ จำกัด ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ผลงานของธุรกิจ

p_b2_1.jpg


ผลงานของธุรกิจดอกไม้ ปี 60

p_b2_2.jpg

ผลงานของธุรกิจดอกไม้ ปี 60

ประกาศข่าวต่างๆ