17

ข่าวประชาสัมพันธ์

001.jpg

ศึกษาดูงานมาจากต่างประเทศ

002.jpg

ศึกษาดูงานห้วยยอด

003.jpg

ศึกษาดูงานไชยา


ข่าวอบรม

n_2_1.jpg n_2_2.jpg n_2_3.jpg n_2_4.jpg n_2_5.jpg

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ บริษัทศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด และบริษัทคุณแม่จู้ จำกัด ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ


ผลงานของธุรกิจ

p_b2_1.jpg
ผลงานของธุรกิจดอกไม้ ปี 60
p_b2_2.jpg
ผลงานของธุรกิจดอกไม้ ปี 60

ประกาศข่าวต่างๆ

b_1_9.jpg